Pracownicy Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Żarskiego

 

W skład Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego wchodzą:

 

mgr Lucyna Hoffmann-Czyżyk – dyrektor, psycholog, psychotraumatolog, biegły sądowy, trener, terapeuta EMDR, specjalizacja: pomoc w dziedzinie seksuologii, zarządzanie zasobami ludzkimi, terapia rodziny i diady małżeńskiej, choreoterapia, transterapia, profilaktyka uzależnień; wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej młodzieży i dorosłych oraz prowadzeniu autorskich warsztatów, treningów i grup wsparcia adresowanych do różnych grup zawodowych; autor wielu programów edukacyjnych, profilaktycznych i pomocowych, doświadczenie w koordynacji projektów zewnętrznych.

 

mgr Katarzyna Wałdoch-Dworak – wicedyrektor, psycholog, pedagog, psychoterapeuta, doświadczenie kliniczne w pracy z dziećmi z zaburzeniami lękowymi i emocjonalnymi

 

w  Żarach:

 

mgr Emilia Lange – psycholog, pedagog, terapeuta Gestalt, edukator z zakresu seksuologii, psycholog w Ośrodku Adopcyjnym ŻAR Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny ŻAR w Żarach, prowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD

 

mgr Agnieszka Sadowy-Waszak – pedagog,  oligofrenopedagog, surdopedagog, edukator z zakresu seksuologii, kynoterapeuta. Prowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD

 

mgr Izabela Nowińska – psycholog i logopeda, pracuje przede wszystkim z dziećmi wymagającymi wczesnego wspomagania rozwoju, trener programu PRIAD, prowadzi przesiewowe badania słuchu i wzroku u dzieci i młodzieży, posiada  III stopień języka migowego z prawem nauczania języka migowego, terapeuta Psychostymulacyjnej Metody Rozwoju Mowy i Myślenia DYNA-LINGUA, terapeuta eeg-biofeedback, posiada duże doświadczenie w prowadzeniu programów profilaktycznych i terapeutycznych kierowanych do rodziców i dzieci, w tym m.in. warsztatów umiejętności wychowawczych i grup wsparcia dla rodziców dzieci najmłodszych

 

mgr Joanna Myśliwa – pedagog/ oligofrenopedagog/diagnosta i terapeuta SI – ukończone studia podyplomowe I i II stopnia, autorka i realizatorka programu profilaktycznego  „Pokoloruj mój świat”, pracuje przede wszystkim z dziećmi wymagającymi wczesnego wspomagania rozwoju

 

mgr Jadwiga Wilczewska – mgr rehabilitacji ruchowej, pedagog, w swojej pracy wykorzystuje następujące metody: masaż Shantala, Kinezjologię Edukacyjną P.Denisona, choreoterapię, terapię neurobiologiczną, Metodę Ruchu Rozwijającego W.Sherborne

 

mgr Małgorzata Niżnik – logopeda, neurologopeda, pedagog, tyflopedagog, terapeuta pedagogiczny,  terapeuta Psychostymulacyjnej Metody Rozwoju Mowy i Myślenia DYNA-LINGUA,

 

mgr Paweł Ferdynus – doradca zawodowy, pedagog, terapeuta pedagogiczny, zajmuje się głównie badaniami predyspozycji zawodowych uczniów 

 

mgr Emilia Stachów – psycholog, doradca zawodowy, od wielu lat w swojej pracy zawodowej prowadzi zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu przeznaczone dla młodzieży jak również zajęcia z zakresu orientacji zawodowej dla najmłodszych, pomaga w planowaniu kariery i określaniu drogi zawodowej, a także nabywaniu podstawowych umiejętności z zakresu  pisania dokumentów aplikacyjnych, prowadzi poradnictwo indywidualne, w tym diagnozę predyspozycji zawodowych, posiada uprawnienia do stosowania wielu testów zawodowych, ma wieloletnie doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej, prowadzi treningi antystresowe oraz zajęcia podnoszące efektywność uczenia się. Od kilku lat zajmuje się diagnozą i wspieraniem rozwoju dzieci zdolnych.

 

mgr Bożena Petryk – pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, pedagog w Ośrodku Adopcyjnym ŻAR Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny ŻAR w Żarach, doświadczenie w pracy z dziećmi uzdolnionymi oraz w pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze

 

mgr Ewelina Wabel-Schmidt – psycholog, surdopedagog, psychodietetyk, kurs I stopnia języka migowego

 

mgr Barbara Pieszak – pedagog, logopeda, surdopedagog, socjoterapeuta, kurs I stopnia języka migowego, specjalizuje się w diagnozowaniu i terapii dzieci z wadami słuchu i zaburzeniami  mowy

 

mgr Iwona Kopczyńska – pedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny

 

mgr Anna Słociak – pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, posiada duże doświadczenie w prowadzeniu programów profilaktycznych i terapeutycznych kierowanych do rodziców i dzieci, w tym m.in. warsztatów umiejętności wychowawczych i grup wsparcia dla rodziców dzieci

 

mgr Hanna Malara – psycholog, psychodietetyk, socjoterapeuta, prowadzi psychoterapie głównie w nurcie Ericksonowskimi, specjalizuje się w systemowej terapii rodzin, terapii zaburzeń odżywiania, posiada duże doświadczenie w prowadzeniu programów profilaktycznych i terapeutycznych kierowanych do rodziców i dzieci, w tym m.in. warsztatów umiejętności wychowawczych i grup wsparcia dla rodziców dzieci.

 

mgr Agnieszka Rutkowska – pedagog,  terapeuta pedagogicznych, diagnosta i terapeuta osób z autyzmem, specjalizuje się w konstruowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o diagnozę funkcjonalną, prowadzi grupy wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych oraz zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z autyzmem lub Zespołem Aspergera.

 

mgr Martyna Kasperowicz – psycholog, oligofrenopedagog, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwojowymi

 

  

w Lubsku:

 

mgr Maja Bieszczak – oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualna, realizator warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców” oraz „Rodzeństwo bez rywalizacji”

 

mgr Aleksandra Palcat – psycholog, socjoterapeuta, realizator warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,  „Rodzeństwo bez rywalizacji”, „Jak rozmawiać z nastolatkiem”

 

mgr Justyna Sommerfeld – doradca zawodowy, pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog,w swojej pracy wykorzystuje m.in. elementy Ruchu Rozwijającego W.Sherborn, Kinezkjologii Edukacyjnej p. Denisona, alternatywne i wspomagające metody komunikacji (symbole, gesty Makatonu, PCSY, piktogramy), elementy Planów Aktywności, elementy Dobrego Startu M.Bogdanowicz, terapii EEG Biofeedback, AVS, elementy muzykoterapii.

 

mgr Paulina Kluwak – psycholog, w swojej pracy wykorzystuje m.in. elementy Ruchu Rozwijającego W.Sherborn, Kinezkjologii Edukacyjnej p. Denisona, alternatywne i wspomagające metody komunikacji (symbole, gesty Makatonu, PCSY, piktogramy), elementy Planów Aktywności, elementy Dobrego Startu M.Bogdanowicz, terapii EEG Biofeedback, AVS, elementy muzykoterapii.

 

mgr Agnieszka Daniłkiewicz – pedagog, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta,  realizator warsztatów "Szkoła dla rodziców i wychowawców

 

mgr Małgorzata Wójtowicz – pedagog,  terapeuta pedagogiczny, prowadzi Treningi Zastępowania Agresji, realizator ogólnopolskiego programu rekomendowanego przez MEN „Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I” , realizator programu „Przyjaciele Zippiego”, terenowy trener do przeprowadzenia szkoleń Baterią 8, Baterią 10-12, Baterią GIM dla szkolnych specjalistów (psycholog, pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny) – do wstępnej diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się (dysgrafia, dysortografia, dysleksja)

mgr Krzysztof Kaczmarek – neurologopeda, pedagog specjalny

mgr Edyta Chmiel–Opalińska – psycholog, psychoterapeuta w nurcie systemowym, trener, socjoterapeuta,, terapeuta rodzinny, doświadczenie w terapii zaburzeń adolescentów i osób dorosłych