Szkolenia i warsztaty dla rodziców

Dla rodziców dzieci w wieku 0 – 6 roku życia:

 • „Prawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka w wieku od 0 – 6 roku życia” - prelekcja.
 •  „Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój emocjonalny i społeczny dzieci w wieku przedszkolnym” - prelekcja
 • „Wady postawy u dzieci” – prelekcja
 • „Dojrzałość szkolna dziecka kończącego edukację przedszkolną” - prelekcja.
 •  „Wspieranie prawidłowego rozwoju mowy dziecka” – prelekcja.
 • „Nieprawidłowości w rozwoju emocjonalno-społecznym dziecka w wieku przedszkolnym”
 • „Jak wychowywać mądrze i świadomie bez przemocy”.
 • „Wpływ wad wymowy na sytuację dziecka w przedszkolu” – prelekcja.
 • „Rozwój mowy a gotowość do nauki czytania i pisania” – prelekcja.
 • „Opieka logopedyczna od narodzin” – prelekcja.
 • „Gotowość szkolna”  - prelekcja.

Rodzice dziecka w wieku szkoły podstawowej:

 • Zajęcia edukacyjne dla rodziców dotyczące pomocy dziecku z ryzyka dysleksji
   i z dysleksją rozwojową.
 • „Jak motywować dziecko do nauki, żeby go nie zniechęcić?” – prelekcja
 • „Jak pracować z dzieckiem w domu, by ułatwić mu naukę”.
 • „Jak rozmawiać z dzieckiem wchodzącym w okres dorastania i jak motywować
   je do nauki?” – prelekcja.
 • „Jak wspierać ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce, w tym z zaburzeniami mowy i innymi problemami” – prelekcja.
 • „Wpływ Telewizji i innych mediów na rozwój dziecka” – prelekcja. 
 • „Nauczyć się rozsądnej nieufności – uwrażliwienie na zagrożenia przemocy
   seksualnej wobec dzieci”.
 • „Wpływ mediów na rozwój dzieci i młodzieży”.
 • „Wpływ wad wymowy na sytuację dziecka w szkole” – prelekcja.
 •  „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.
 •  Warsztaty dla rodziców dot. wspierania i motywowania dziecka w nauce.       
   Wpływ traumy na rozwój dziecka.
 • „ Bunt nastolatków – jak sobie z nim radzić?”.

Rodzice dziecka w wieku szkoły ponadpodstawowej: 

 •  „Metody wspierania młodzieży w rozwoju emocjonalno-społecznym”
 •  „Zaburzenia odżywiania, depresja”– jak rozpoznać i pomóc dziecku” -    
   prelekcja.
 • „Wpływ mediów na rozwój dzieci i młodzieży”.
 •  „Jak mobilizować dziecko do nauki”.
 • „Pochwała i konsekwencja w wychowaniu”.
 • „Wpływ traumy na rozwój dziecka”.