Historia Poradni

Historia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żarach


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna istniejąca wcześniej pod nazwą Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, powołana została z dniem 1 grudnia 1971 roku jako Powiatowa Poradnia Wychowawcza-Zawodowa z siedzibą w Żarach na podstawie Ustawy z dnia 15 lipca 1961 roku o rozwoju oświaty i wychowania oraz na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 1968 roku w sprawie organizacji i działalności poradni wychowawczo-zawodowych. Rejon działania poradni obejmował teren powiatu żarskiego. Początkowo w poradni były zatrudnione cztery osoby: pedagog, socjolog i dwóch psychologów. Dyrektorem poradni była mgr Anna Włodarczak. Poradnia mieściła się w Szkole Podstawowej nr 8 w Żarach. Po czterech latach poradnia otrzymała większy lokal przy ulicy Chrobrego. Zwiększyła się też liczba zatrudnionych specjalistów. Pracę podjęli: logopeda, lekarz psychiatra i lekarz pediatra. Od 1 stycznia 1977 roku do 31 sierpnia 1979 funkcję dyrektora Poradni Wychowawczo-Zawodowej pełniła mgr Barbara Balicka. Wówczas w 1978r. Poradnia zostaje przeniesiona do aktualnie zajmowanego budynku przy ulicy Wrocławskiej 5. Od września 1979 roku dyrektorem zostaje mgr Lech Kubiak. Dnia 15 września 1993 r. Decyzją Kuratora Oświaty Poradnia Wychowawczo-Zawodowa została przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żarach. Dyrektorem poradni, w drodze konkursu została 5 marca 1996 roku mgr Lucyna Hoffmann-Czyżyk.

Opracowała: mgr E. Stachów

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubsku

Powstała we wrześniu 1967 r . i nosiła nazwę Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej. Jej pierwszym kierownikiem był Wiesław Pietrzyk. Placówka została umiejscowiona w jednej sali lekcyjnej na parterze lubskiego LO. Po roku kierownictwo objął Jan Bieniek , kierownik SP w Górzynie, dotychczasowy przeszedł do SP 2 w Lubsku. Przez 3 lata w poradni była zatrudniona sekretarka na ? etatu, podobnie jak psycholog, która dojeżdżała z Żar. Placówka za jego kadencji została przeniesiona do budynku przy ul. Niepodległości 4, gdzie mieściła się szkoła wieczorowa. W 1971 r. placówkę objęła Maria Górna. Ta zatrudniła Annę Palcat. . Dwa lata później w niepełnym wymiarze godzin pracowali pedagodzy m.in. z Zielonej Góry. Lubska placówka nie miała nawet własnych testów do badania inteligencji. Te przywozili zielonogórzanie. Sukcesem było przydzielenie poradni dodatkowych pokoi, m.in. do badań zbiorowych. W połowie lat 70-tych zatrudniono dodatkowo psychologów, pedagogów i lekarza psychiatrę, zakupiono niezbędne testy i opracowano dokumentację uczniów. Średnio w tym okresie przebadano ok. 400 dzieci i młodzieży rocznie. W 1976.r. już dyrektorem została Apolonia Górniak, która na tym stanowisku była 2 lata. Od 1978 r. dyrekotorem została powołana Stefania Hryńczuk. Na stanowisku była do sierpnia 1984 r. W latach 80-tych zatrudnieni pedagodzy i psychologowie przenieśli się do innych miejscowości, m.in. Iza Sumińska. Na miejscu pozostał tylko psycholog January Palcat, zatrudniony zresztą na pół etatu. Znowu sięgnięto po specjalistów z Zielonej Góry. Jakby nie było dość kłopotów kadrowych, to doszły lokalowe. W grudniu 1981 r. placówkę przeniesiono do Lubskiego Domu Kultury, gdzie zajmowano m.in. garderoby. Ten permamentny bałagan wynikający z całkowitej indolencji władz miasta trwał do września 1983 r., wówczas nowym lokum okazał się były internat. Potem poradnię przeniesiono do lokalu przy ul. Powstańców Wielkopolskich. W 1984 r. Halina Sokołowska została p.o. dyrektorem.
Od 1 września 1987 roku do 31.08.2007 Dyrektorem poradni była Danuta Matuszak.
Obecnie siedziba poradni mieści się przy ul. Pokoju 1C i swym działaniem obejmuje Miasto i Gminę Lubsko, Miasto i Gminę Jasień, Gminy Brody i Tuplice.
Od września 2007 r. dyrektorem placówki jest Małgorzata Węgłowska-Kanarek.
Obecnie w poradni zatrudnionych jest 12 pracowników pedagogicznych.
Placówka świadczy usługi w: Terapii Pedagogicznej, Oligofrenopedagogice, Doradztwie Zawodowym, Warsztatach terapeutycznych dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej - diagnoza, kompleksowymi metodami pracy z zachowaniami problemowymi, nauki nabywania umiejętności życiowych uczniów - jako profilaktyka zachowań ryzykownych.
W poradni w pionie administracyjnym zatrudnione są 3 osoby (1/2 etatu) jeden pracownik obsługi.
Pod opieką pracowników merytorycznych jest: 9 przedszkoli, 11 szkół podstawowych, 6 Gimnazjów, Dom Dziecka w Lubsku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubsku.