Problemy w szkole

Jeżeli Twoje dziecko:

 

  • ma problemy z nauką pisania i czytania,
  • ma problemy z nauką matematyki (np.: tabliczką mnożenia i dzielenia, zadaniami z treścią),
  • wolno uczy się i ma problemy z zapamiętywaniem,
  • szybko zapomina,
  • łatwo zniechęca się do nauki, twierdzi, że nie rozumie itp.

 

Jak uzyskać pomoc?

Niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów:
  • Pisemne zgłoszenie dziecka na badanie wypełnione przez rodziców - druk zgłoszenia
  • Opinia wychowawcy szkolnego - druk opinii
  • Jeżeli dziecko posiada już opinię z innej poradni - kopia tej opinii
  • Rodzice przynoszą na badanie zeszyty szkolne dziecka