Terapia Email

W zakresie terapii zajmujemy się:

 • wczesnym wspomaganiem rozwoju i terapią dzieci ze znaczną niepełnosprawnością,
 • wspieraniem i stymulowaniem rozwoju mowy i rozwoju psychomotorycznego małego dziecka,
 • terapią w zakresie nieprawidłowości w rozwoju mowy,
 • psychoterapią  indywidualną i grupową,
 • psychoterapią rodzin,
 • zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi dla uczniów z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi,
 • zajęciami korekcyjno - kompensacyjnymi dla uczniów ze specyficznymi  trudnościami w nauce,
 • terapią eeg-biofeedback,
 • rehabilitacją ruchową,
 • socjoterapią,
 • wspieraniem rodziców dzieci z ADHD,
 • wspieraniem rodziców dzieci z problemami emocjonalnymi,
 • wspieraniem nauczycieli

W pracy terapeutycznej posługujemy się metodami:

 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn,
 • metoda Denisona,
 • artterapia,
 • terapia zaburzeń mocy,
 • dotyk i komunikacja,
 • psychostymulacyjna metoda rozwoju mowy i myślenia,
 • program "Słyszę" dla przedszkola,
 • masaże lecznicze, ćwiczenia korekcyjne, ćwiczenia usprawniające psychomotorykę dziecka,
 • naświetlenia lampą BIOTRON,
 • treningi EEG-Biofidback.
Poprawiony: niedziela, 17 października 2010 11:40