Problemy emocjonalne Email

Jeżeli zauważycz, że u twojego dziecka występują:

 • częste zmiany nastruju,
 • przeżywa częste lęki i niepokoje,
 • konflikty z kolegami i koleżankami,
 • konflikty z nauczycielami,
 • bunt, łamanie zasad i agresja,
 • nadmierna pobudliwość i apatia, brak energii, sumute,
 • izolowanie się od rówieśników,
 • nagła zmiana upodobań, zainteresowań, kręgu znajomych.
Zgłoś się do nas, Twoje dziecko może mieć problemy emocjonalne, w kontaktach społecznych, przeżywać trudne chwile i potrzebuje pomocy.

Jak uzyskać pomoc?

 1. Nie jest wymagane żadne skierowanie, wystarczy pisemne zgłoszenie/wypełnienie wniosku rodziców/prawnych opiekunów lub prośba samego dziecka (jeżeli jest osobą pełnoletnią i uczącą się)
 2. Umów się na rozmowę z psychologiem, aby wyjaśnić wątpliwości, uzyskać informacje, poradę.
  Podczas spotkania wyjaśnione zostaną przyczyny trudności, przeanalizowane ich bieżące konsekwencje oraz dobrana najlepsza forma pomocy (spotkania psychoedukacyjne, grupa terapeutyczna, terapia rodzinna).
 3. Poradnia działa od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 18.00
  Prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z sekretariatem Poradni (tel. )
  Pomoc oferowana w poradni jest bezpłatna.
  Zapewniamy dyskrecję i pełną poufność informacji.
Drodzy Rodzice.
Nie pozwólcie dziecięcym trudnościom trwać i narastać. Pamiętajcie, że im dłużej rozwija się problem, tym słabiej rozwija się wasze dziecko.
Zapraszamy zatem do Poradni.