Trudnosci w pisaniu i czytaniu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 20 października 2010 17:03

 

Diagnoza pod kątem dysleksji rozwojowej powinna być przeprowadzona w okresie pierwszego etapu edukacyjnego. W tym okresie nie stwierdza się kategorycznie występowania dysleksji, a jedynie  ryzyko dysleksji i występowanie  deficytów rozwojowych. Wówczas zaleca się: pracę terapeutyczną na terenie szkoły (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze), w domu (praca samokształceniowa pod kierunkiem rodziców, opiekunów lub w oparciu o instruktaż specjalisty), w niektórych trudniejszych przypadkach w Poradni (terapia pedagogiczna).

Jeżeli nadal zauważasz u swojego dziecka:

  • występowanie błędów w pisaniu (np.: błędy ortograficzne, mylenie liter, opuszczanie liter),
  • brzydki charakter pisma,
  • trudności w płynnym czytaniu,
  • problemy ze swobodnym wypowiadaniem się,
  • trudności w nauce języków obcych
zgłoś dziecko na badania.

 

Jak uzyskać pomoc?

Niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów:

  • Pisemne zgłoszenie dziecka na badanie wypełnione przez rodziców - druk zgłoszenia
  • Opinia nauczyciela przedmiotu - druk opinii
  • Jeżeli dziecko posiada już opinię z innej poradni - kopia tej opinii
  • Rodzice przynoszą na badanie zeszyty szkolne oraz prace klasowe bieżących i wcześniejszych lat nauki
  • W przypadku, gdy jest to kolejne badanie dziecka w Poradni do zgłoszenia rodzica i opinii szkolnych należy dołączyć dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej z uczniem w domu i szkole.

 

 

 

 

Poprawiony: sobota, 23 października 2010 18:53