Problemy dzieci wieku przedszkolnego

 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS

 

 • Jeżeli jesteś rodzicem dziecka od 0-7 lat, które:
 • przyszło na świat za wcześnie
 • urodziło się z ciąży ryzyka
 • przebyło niedotlenienie
 • uzyskało po urodzeniu niską ocenę w skali Apgar
 • jego rozwój jest opóźniony/nieharmonijny
 • jest zagrożone upośledzeniem umysłowym
 • w Twojej rodzinie występowały inne podobne problemy

 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS

Jeżeli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka ponieważ:

 

 • nie reaguje na dźwięki otoczenia
 • nie lubi być brane na ręce, dotykane
 • unika kontaktu wzrokowego i nie odpowiada na Twój uśmiech
 • jest bardzo niespokojne, źle sypia, ciągle płacze
 • jest zbyt spokojne, ciche, stale senne
 • występują kłopoty z jego karmieniem, źle połyka, mocno się ślini
 • zaczęło siadać, raczkować, stać, chodzić wyraźnie później niż jego rówieśnicy
 • nie interesuje się otoczeniem
 • nie mówi w wieku 2 lat

 

Jak zgłosić dziecko na badania?

Niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów:

 

 • Pisemne zgłoszenie dziecka na badanie wypełnione przez rodziców - druk zgłoszenia
 • Opinia wychowawcy przedszkola - druk opinii
 • Jeżeli dziecko posiada już opinię z innej poradni - kopia tej opinii
 • Inne dokumenty zalecone przez osobę diagnozującą, np.: dokumentacja medyczna, itp..