Pracownicy Poradni PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 02 lipca 2013 06:32

Pracownicy Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Żarskiego:

Dyrektor Zespołu Poradni

mgr Lucyna Hoffmann-Czyżyk - psycholog, biegły sądowy

 

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, kierunek: psychologia, tytuł: magister psychologii, 1988r.;
 • Studia podyplomowe: Europejski Organizator Pomocy Społecznej, Górnośląska WSP Mysłowice, 2012r.;
 • Studia podyplomowe: Szkoła Trenerów Biznesu Akademii SET, Wrocław, 2012r.;
 • Studia podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań, 2009r.;
 • Studia podyplomowe: Psychologia Transportu Uniwersytet Opolski, Opole, 2009r.;
 • Studia Podyplomowe: Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii, UAM Poznań, 2005r.;
 • Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi, ODN Zielona Góra, 2001r.;
 • Kurs kwalifikacyjny dla trenerów Programu PRIDE: Rodzinna opieka zastępcza/adopcja –  Towarzystwo Nasz Dom, Warszawa 2010r.;
 • Kurs kwalifikacyjny: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (metoda Thomas International) – certyfikat międzynarodowy, Warszawa 1998r.;
 • Uprawnienia do profilaktyki uzależnień i socjoterapii- Studium Specjalne w zakresie Socjoterapii - 300 godz. Warszawa 1990r, Akademia Pogodnej Szkoły - 200 godz. 1996r.;
 • Kurs NLP – 220 godzin, Warszawa1995r.;
 • Cykl szkoleń z zakresu: Choreoterapia psychologiczna w edukacji, profilaktyce, diagnozie i terapii - 120 godzin Poznań 2008r.;
 • Uprawnienia do prowadzenia treningów EEG-BIOFEEDBACK na sprzęcie firmy ELMIKO – Milanówek 2009r.

 

 

Wicedyrektor Zespołu Poradni

mgr Barbara Sulikowska – psycholog, diagnosta i terapeuta osób z autyzmem

 

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, kierunek: psychologia – studia magisterskie, 2002r.;
 • Studia podyplomowe: „Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych”, Wyższa Szkoła  Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu,2012r.;
 • Studia podyplomowe: Psychologia Transportu Uniwersytet Opolski, Opole, 2009r.;
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli
 • Realizator treningu zastępowania agresji – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

 

mgr Izabela Nowińska – psycholog, logopeda

 

 • Studia magisterskie - Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, PSYCHOLOGIA – Wydział Nauk Społecznych – 1990r.
 • Studia podyplomowe - Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, LOGOPEDIA – Pedagogika Specjalna – 1996r.
 • Studia Podyplomowe „EUROPEJSKI ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ” Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Mysłowice 2012r.
 • Studia podyplomowe: Psychologia Transportu Uniwersytet Opolski, Opole, 2009r.;
 • Kurs kwalifikacyjny dla trenerów Programu PRIDE: Rodzinna opieka zastępcza/adopcja –  Towarzystwo Nasz Dom, Warszawa 2010r.
 • Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym – Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH – Warszawa 2000r.
 • Warsztaty „Systemowa terapia rodzin” - Kraków  2001r.
 • Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży – Wrocławski Instytut Psychoterapii – Wrocław 2014r.
 • Uprawnienia do prowadzenia przesiewowych badań słuchu i wzroku u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w ramach Systemu Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu „Słyszę” oraz Systemu Powszechnych Badań Przesiewowych wzroku „Widzę”- Klinika Fizjologii i Patologii Słuchu Warszawa 2002r. i 2008r.
 • III stopień języka migowego z prawem nauczania języka migowego – Wrocław 1995r.
 • Uprawnienia do prowadzenie treningów EEG-BIOFEEDBACK na sprzęcie firmy ELMIKO – Milanówek 2009r.
 • Terapeuta  Psychostymulacyjnej Metody Rozwoju Mowy i Myślenia DYNA-LINGUA – Pracownia Psychostymulacji Wrocław 2006r.

 

mgr Joanna Myśliwa – pedagog

 

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze; Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych: Pedagogika Opiekuńcza - licencjat, 2001r.;
 • Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze; Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, kierunek: pedagogika – studia magisterskie uzupełniające, 2003r.

 

mgr Jadwiga Wilczewska – rehabilitant

 

 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, magister rehabilitacji ruchowej, 1997r.;
 • Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Żarach - ZDZ Zielona Góra, Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli, 2003r.;
 • Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, studia podyplomowe pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, 2008r.;
 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Opolu, studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 2013r.,
 • Kurs podstawowy I i II stopnia z zakresu Metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, I stopień październik 2009r. Z.Góra, II stopień październik 2010r. Szczecin.

 

mgr Emilia Lange – psycholog

 

 • Studia magisterskie - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego; kierunek: psychologia, 2003r.;
 • Kurs kwalifikacyjny – kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli, 2004r.
 • Wrocławskim Ośrodku Edukacji Psychologicznej Terapia Gestalt, 2009r.;
 • Kurs Edukatora Seksualnego z zakresu seksuologii, „Bliżej Siebie” Poradnia Psychologiczno – Seksuologiczna, Gdynia, 2015r.;
 • Wrocławski Instytut Psychoterapii: „Studium psychoterapii dzieci i młodzieży”, 2015r.

 


mgr Agnieszka Sadowy – Waszak: pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog

 

 • Uniwersytet Zielonogórski, Studia wyższe zawodowe: Pedagogika w zakresie pracy opiekuńczej i specjalnej, 2002r.;
 • Uniwersytet Zielonogórski, Studia wyższe magisterskie uzup.: Pedagogika w zakresie rewalidacji osób chorych, 2004r.;
 • CDZN w Żarach: Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, 2005r.;
 • CDZN w Żarach: Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki, 2007 r.;
 • Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy: Forma doskonalenia zawodowego nauczycieli -  Kurs Kynoterapii, 2009r.;
 • Kurs Edukatora Seksualnego z zakresu seksuologii, „Bliżej Siebie” Poradnia Psychologiczno – Seksuologiczna, Gdynia, 2015r.

 

mgr Ewelina Wabel – Schmidt – psycholog, surdopedagog

 

 • Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, kierunek: psychologia – studia magisterskie, 2002r.;
 • Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Żarach, „Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli”, 2003r.,
 • Studia podyplomowe: Psychologia Transportu Uniwersytet Opolski, Opole, 2009r.;
 • PZG w Zielonej Górze – I Stopień Języka Migowego,2013r.,
 • NPDN – Centrum Szkoleniowo-Usługowe „PROTOTO”, Wrocław: Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki, 2014r.

 

mgr Barbara Pieszak – pedagog, surdopedagog, logopeda

 

 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, kierunek: Pedagogika, 2000r.;
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu: Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki, 2001r.;
 • Uniwersytet Zielonogórski - Socjoterapia, 2007r.;
 • Logopedia z terapią pedagogiczną, 2011r.;
 • Kurs języka migowego I stopnia, 1995r.

 


mgr Agnieszka Rutkowska – pedagog, diagnosta i terapeuta osób z autyzmem

 

 • Studia magisterskie: „Pedagogika opiekuńcza”, Uniwersytet Zielonogórski;
 • Studia podyplomowe: „Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych”, Wyższa Szkoła  Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu;
 • Studia podyplomowe: „Terapia pedagogiczna”, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu;
 • Szkolenie kwalifikacyjne: „Diagnoza pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”, Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej;
 • Szkolenie kwalifikacyjne: „Konstrukcja Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego w oparciu o diagnozę funkcjonalną PEP-R”, Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej;
 • Szkolenie kwalifikacyjne: „Szkoła dla rodziców i wychowawców” Gorzów Wielkopolski.

 

mgr Bożena Petryk – pedagog, oligofrenopedagog

 

 • WSP ZNP w Warszawie – kierunek : pedagogika opiekuńcza - studia licencjackie;
 • APS w Warszawie Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji, specjalność: pedagogika korekcyjna -  studia magisterskie;
 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie socjoterapii;
 • Studia podyplomowe na APS w Warszawie:  „Profilaktyka i terapia trudności wychowawczych – pomoc dziecku i rodzinie”;
 • Studia podyplomowe w ŁWSZH w Żarach:  „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika”.

 

mgr Barbara Madej – psycholog

 

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, kierunek: psychologia, 2009r.;
 • Studia podyplomowe: Psychologia Transportu Uniwersytet Opolski, 2013r.;
 • Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie: 2- letni Kurs Terapii Systemowej, 2009r.,
 • Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach, Studium pedagogiczne, 2010r.;
 • Wrocławski Instytut Psychoterapii: „Studium psychoterapii dzieci i młodzieży”, 2015r.

 

mgr Hanna Malara – psycholog

 

 • Studia magisterskie – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filozoficzno-Historyczny: kierunek: Psychologia, 1985r.;
 • Kurs kwalifikacyjny: Socjoterapia – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zielona Góra;
 • Szkolenia w zakresie zaburzeń odżywiania – Polski Instytut Ericksonowski;
 • Szkolenia w zakresie terapii rodzin – podejście systemowe.

 

mgr Anna Słociak – pedagog

 

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze im. Tadeusza Kotarbińskiego, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia magisterskie, 1994r.;
 • Studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna, 2005r.;
 • Kurs kwalifikacyjny: Wychowanie do życia w rodzinie, 2000r.

 

mgr Emilia Stachów – psycholog, doradca zawodowy

 

 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych,kierunek: Psychologia, 1989r.;
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki: Studia podyplomowe - Poradnictwo zawodowe, 1999r.

 

mgr Paweł Ferdynus – pedagog

 

 • Uniwersytet Zielonogórski, kierunek: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, 2008r.
 • Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczne 2014r.

 

mgr Jolanta Ksiądzyna – psycholog, tyflopedagog

 

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – specjalizacja: psychologia wychowawcza, 1988 r.;
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra w Poznaniu: Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki, 2011 r.;
 • Wrocławski Instytut Psychoterapii – Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

 

mgr Iwona Kopczyńska – pedagog

 

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze: Pedagogika Opiekuńcza, 1998r.
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji we Wrocławiu, Podyplomowe Studia Socjoterapii, 2003r.
 • Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni, Studia Podyplomowe: Terapia Pedagogiczna, 2007r.

 

mgr Małgorzata Niżnik – logopeda, tyflopedagog

 

 • Wyższa Szkoła pedagogiczna w Zielonej Górze, Wydział Pedagogiczny, kierunek: pedagogika;
 • Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Wydział Humanistyczny,kierunek: logopedia;
 • Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, kierunek: terapia pedagogiczna;
 • Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu, Wydział Filologiczny,kierunek: neurologopedia;
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczyciel Uni - Terra, kurs kwalifikacyjny, kierunek: tyflopedagogika.
 • Kurs z metody – DYNA-LINGUA Psychostymulacyjna Metoda Kształtowania i Rozwoju Mowy i Myślenia;
 • Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów  w Warszawie: Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej;
 • Integracyjne Centrum Treningowe, Kurs podstawowy stopnia I w zakresie Ruchu Rozwijającego na metodzie Weroniki Sherborne;
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie: Kurs z zakresu metod korekcji zaburzeń płynności mowy.

 

mgr Justyna Sommerfeld – pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, doradca zawodowy

 

 • Studia na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego: Kierunek: Pedagogika;  Specjalność: Pedagogika Pracy i Poradnictwo Zawodowe – 2007r;
 • Studia podyplomowe na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego; Kierunek: Terapia Pedagogiczna – 2010r;
 • Studia podyplomowe na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego; Kierunek: Oligofrenopedagogika – 2010r;
 • Kurs kwalifikacyjny w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli PROTOTO we Wrocławiu Kierunek: Surdopedagogika – 2014r;
 • Szkolenie „Promyk Słońca” we Wrocławiu EEG-Biofeedback (I stopień) – 2011r;
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz. I.

 

mgr Aleksandra Palcat – psycholog

 

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych- Psychologia – studia magisterskie, rok ukończenia- 2010r.;
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Pabianicach, Katedra Pedagogiki- Socjoterapia – studia podyplomowe, rok ukończenia- 2013 r.
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców, cz. I”- ODN Zielona Góra 2011 r.;
 • „Szkołą dla rodziców i wychowawców, cz. III. Jak rozmawiać z nastolatkiem”- ODN Zielona Góra 2011 r.;
 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, Zielona Góra 2011r.;
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców, cz. II. Rodzeństwo bez rywalizacji”- ODN Zielona Góra 2015r.

 

mgr Maja Bieszczak – pedagog, oligofrenopedagog

 

 • Studia magisterskie - Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, kierunek: Pedagogika, 2003r.;
 • Studia podyplomowe - Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach, kierunek: Pedagogika, specjalność: Terapia pedagogiczna, 2010r.;
 • Studia podyplomowe - Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach, kierunek : Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, 2014r.;
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej. Kwalifikacje do prowadzenia zespołów korekcyjno – kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych, klas wyrównawczych i terapeutycznych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, 2009r.;
 • ARPIO Instytut Edukacji i Rozwoju, Poznań; Cykl szkoleń pt. Socjoterapia,2005r.;
 • Niepubliczne Centrum Edukacji Pedagogicznej Pomorskiego Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie „Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”, 2009r.;
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz. I, uprawnienia do przeprowadzania zajęć z rodzicami i nauczycielami2011r.;
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz. II „Rodzeństwo bez rywalizacji” uprawnienia do przeprowadzania zajęć z rodzicami i nauczycielami, 2015r.

 

mgr Małgorzata Wójtowicz – pedagog

 

 • Studia magisterskie: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze, kierunek - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; rok ukończenia 1988 r.;
 • Studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach, kierunek – „Diagnoza i terapia pedagogiczna” , 2013 r.;
 • Realizator treningu zastępowania agresji – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 2005 r.;
 • Realizator ogólnopolskiego programu rekomendowanego przez MEN „Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I” – 2015 r.;
 • Terapeuta kinezjolog I stopnia – Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów – 2011 r.;
 • Kurs „Art-kinesiology” Twórcze rysowanie i gimnastyka mózgu-poziom I, Międzynarodowy Instytut Dr Swietłany Masgutowej, 2009 r.;
 • Realizator programu „Przyjaciele Zippiego”, Centrum Pozytywnej Edukacji,2013 r.;
 • Terenowy trener do przeprowadzenia szkoleń Baterią 8, Baterią 10-12, Baterią GIM dla szkolnych specjalistów (psycholog, pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny) – do wstępnej diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się (dysgrafia, dysortografia, dysleksja) – Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku – 2015 r.

 

mgr Katarzyna Wałdoch - Dworak – psycholog

 

 • Uniwersytet Gdański, kierunek: Psychologia, studia 5-letnie magisterskie, 1998r.;
 • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Katedra Psychoterapii - 4-letni Kurs Podstawowych Umiejętności w Psychoterapii- 1999-2003r.;
 • Uniwersytet Warszawski: dwusemestralne podyplomowe studia w zakresie Psychologii Transportu;
 • Studia podyplomowe: kwalifikacje pedagogiczne, Uniwersytet Zielonogórski

 

 

mgr Agnieszka Daniłkiewicz – pedagog

 

 • Studia licencjackie; kierunek- pedagogika; specjalność: opiekuńczo- wychowawcza
 • Studia magisterskie; kierunek- pedagogika; specjalność: pedagogika ogólna;
 • Studia podyplomowe: Profilaktyka Społeczna i Pedagogika Resocjalizacyjna;
 • Studia podyplomowe: Socjoterapia;
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej;
 • Realizator warsztatów "Szkoła dla rodziców i wychowawców" cz.I i II.
 • Trener powiatowy Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty "Zapobieganie narkomanii w lubuskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych".

 

mgr Krzysztof Kaczmarek - neurologopeda

 

 • Uniwersytet Wrocławski, studia magisterskie w zakresie pedagogiki specjalnej specjalność resocjalizacja, 1984 r.;
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. KEN w Krakowie, studia podyplomowe w zakresie logopedii, 1989 r.;
 • Uniwersytet Wrocławski, studia podyplomowe w zakresie neurologopedii, 2001 r.

 

Poprawiony: piątek, 17 marca 2017 09:57