JoomlaStats Activation


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Publikacje
Formy, metody i środki stosowane w pośrednictwie zawodowym

Podstawową formą pracy nauczycieli jest preorientacja zawodowa w toku której należy :

 

  1. Uświadomić młodzieży sens każdej pracy .
  2. Zaznajomić młodzież ze strukturą szkolnictwa zawodowego, z typami i rodzajami szkół z zawodami i specjalnościami, które w tych szkołach występują, z możliwościami kształcenia się na poziomie średnim .
  3. Dostarczyć młodzieży informacji o stanie rynku pracy i możliwościach zatrudnienia .
  4. Propagować zawody szczególnie ważne dla gospodarki (tzw. deficytowe ) .
  5. Dostarczać młodzieży niezbędnych informacji o zawodach i o warunkach w jakich odbywa się praca w poszczególnych zawodach .
  6. Wskazywać trudności , jakie uczeń może napotkać przy realizacji zamierzeń zawodowych (np. nieodpowiedni stan zdrowia, nieodpowiednie zdolności itp.).
Więcej…
 
Znaczenie muzyki w terapii zaburzeń emocjonalnych młodzieży w praktyce codziennej

„Gdzie słowa zawodzą, tam muzyka mówi”- Hans Christian Andersen.

Muzyka, ruch stanowią w naszej codziennej praktyce psychologicznej marginalne tło w leczeniu zaburzeń nerwicowych dzieci i młodzieży. O dużej mocy muzyki i jej pozytywnego oddziaływania świadczy fakt, iż jest ona fundamentalnym atrybutem egzystencji każdego człowieka, szczególnie młodego.
Więcej…