Dzieci w wieku przedszkolnym (żłobek, przedszkole):

 • rozwój kompetencji emocjonalnych
 • profilaktyka przemocy psychicznej/seksualnej
 • badania przesiewowe ogólnorozwojowe
 • zajęcia uwrażliwiające – odmienność w funkcjonowaniu ucznia na tle grupy rówieśniczej

 

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe:

 • Agresja i przemoc rówieśnicza
 • Zajęcia uwrażliwiające – odmienność w funkcjonowaniu ucznia na tle grupy rówieśniczej
 • Sposoby dobrej komunikacji
 • Metody skutecznego uczenia się i wzbudzania motywacji do nauki
 • Stres przedegzaminacyjny
 • Zajęcia/warsztaty przygotowujące do wyboru zawodu
 • Internet - fascynacja czy zagrożenie

 

Ponadto na terenie Zespołu Poradni funkcjonują:

 • Grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych – szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe – Żary, Lubsko
 •  „Szkoła dla rodziców i wychowawców.” - Lubsko
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców – Żary
 • Program zajęć wspierających zdolności dla uczniów klas IV – VI -  Żary
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju - Żary
 • Grupy wsparcia dla rodziców dzieci z wadą słuchu - Żary
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci słabowidzących - Żary
 • Grupa wsparcia dla doradców zawodowych - Żary
 • „Trening zastępowania agresji” - Lubsko
 • „Dymek nie popłaca”- autorski program profilaktyczny dla uczniów VII –VIII - Lubsko
 • Autorskie programy zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci przedszkolnych - Lubsko  
 • Autorskie programy zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów klas I-V - Lubsko