DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

 

Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryn wydawanych przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego z siedzibą w Żarach.

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) serwisu Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego z siedzibą w Żarach.

Data ustalenia tekstu Oświadczenia:                          12 marca 2021 roku

Data ostatnio wprowadzonych zmian:                        29 marca 2023 roku

Chcemy, aby każdy, kto odwiedza naszą stronę, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.

 

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi. (Zobacz autoryzowane tłumaczenie WCAG 2.0 na język polski.)

Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel dla serwisu Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego z siedzibą w Żarach postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

Wydawca i redakcja serwisu Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego z siedzibą w Żarach w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

 

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA.

 

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

 

Wygląd

Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe, nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

 

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

 

Obrazki

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony tak, aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

 

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

 

Zauważone problemy

Mimo naszych wysiłków, aby jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

W szczególności mogą one dotyczyć:

 • Nagłówki i etykiety. Nagłówki muszą być prawidłowo zagnieżdżone. Nasza witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki. Staramy się na bieżąco kontrolować takie sytuacje, ale bardzo możliwe, że nie wychwyciliśmy wszystkich przypadków.
 • Treść nietekstowa (poziom A). Niepotrzebnie powtórzona treść odnośnika w opisie alternatywnym ikony. Podobnie jak w poprzednim przypadku, źródłem usterki jest automatycznie generowany opis alternatywny. Systematycznie poprawiamy kod stosowanego oprogramowania, aby wyeliminować wszystkie takie sytuacje.
 • załączonych dokumentów: Nie wszystkie starsze dokumenty zostały przygotowane zgodnie z wymogami dostępności. Systematycznie będziemy je poprawiać, zastępując niedostępne wersje dostępnymi. Nowe dokumenty przygotowywane są w oparciu o dostępne materiały źródłowe.

 

Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Po menu można się poruszać dodatkowo klawiszami strzałek w lewo i w prawo oraz w dół i w górę.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 12.03.2021r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 27.03.2024r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Sobieraj

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 607307046

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Jeżeli ososba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie altenatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia  z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje się o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, może zostać zaproponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego  pocztą lub drogą elektroniczną

 • adres: ul. Wrocławska 5   68-200 Żary
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel./fax: 68 4794383

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna 

 

Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żarach przy ul. Wrocławskiej 5

 1. Budynek trzykondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro). Budynek posiada dwa wejścia, przy których znajdują się dzwonki umożliwiające przywołanie pracownika mogącego obsłużyć osobę niepełnosprawną. 
 2. W budynku znajduje się tablica informacyjna umożliwiająca zapoznanie się z rozkładem pomieszczeń. Na parter prowadzą schody.
 3. W budynku nie ma windy, nie ma platformy dla wózków zamontowanej przy poręczy schodów.
 4. W budynku brak jest informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Do obsługi osób z niepełnosprawnością oznakowano oba wejścia do budynku. Zamontowano przy nich dzwonek przywoławczy wraz z oznakowaniem.
 6. Przy budynku urzędu znajduje się parking z wydzielonym, oznakowanym kolorem niebieskim jednym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W ramach modernizacji budynku Poradni dostosowano łazienkę na parterze.
 9. W Poradni nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Istnieje możliwość zapewnienia kontaktu osobistego  z tłumaczem języka migowego w ciągu 1 dnia roboczego.

Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubsku przy ul. Pokoju 1c

 

 1. Poradnia mieści się w części budynku jednokondygnacyjnego z podwyższonym parterem. Do wejścia prowadzą schody. Do obiektu przylega winda dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przy wejściu i windzie znajdują się dzwonki umożliwiające przywołanie pracownika mogącego obsłużyć osobę niepełnosprawną.
 2. W budynku znajduje się wizualna tablica informacyjna na temat rozkładu pomieszczeń.
 3. W budynku brak jest informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Przy budynku Poradni znajduje się parking bez wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W Poradni nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Istnieje możliwość zapewnienia kontaktu osobistego  z tłumaczem języka migowego w ciągu 1 dnia roboczego

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W celu zapewnienia dostępności podmiotu osobom ze szczególnymi potrzebami podmiot zapewnia następujące sposoby komunikowania się:

 • Kontakt telefoniczny
 • Kontakt korespondencyjny
 • Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS,MMS lub komunikatorów internetowych- po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Przesyłanie faksów
 • Komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych- po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Pomoc tłumacza języka migowego- w ciągu 1 dnia roboczego od zgłoszenia potrzeby.

Podmiot nie zapewnia:

 • Możliwości wykorzystania tłumacza języka migowego przez stronę internetową
 • Kontaktu osobistego z pomocą tłumacza- przewodnika
 • Urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth

Na prowadzonych przez podmiot stronach internetowych informacje o zakresie działalności podmiotu nie są dostępne w postaci:

 • Tekstów odczytywalnych maszynowo
 • Nagrań treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo
 • Informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)

 

Inne informacje i oświadczenia

 

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego dokłada wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. 

 

Przekaż nam swoje uwagi i oczekiwania

Jeśli korzystanie z naszego serwisu sprawia Ci radość albo jeśli zdarzył Ci się jakiś problem z dostępnością stron, poinformuj nas o tym. Możesz skorzystać z dwóch sposobów kontaktu:

 • Wyślij e-mail na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego [pobierz]

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

[pobierz]

Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności podmiotu publicznego z dnia 29.03.2023

[pobierz]