I. Integracja zespołów klasowych. Wsparcie w identyfikacji dzieci z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami rozwojowymi, w tym iepełnosprawnością intelektualną.

Działania skierowane do uczniów:

 1. Relacje rówieśnicze, problem przemocy, tolerancja – forma warsztatowa. Realizator: A. Słociak, E. Lange, E. Chmiel-Opalińska
 1. Różni, ale równi – warsztaty uwrażliwiające w zakresie komunikacji i tolerancji dla uczniów klas VI-VII. Realizatorzy: I. Kopczyńska, A. Dobroczyńska
 1. Zajęcia integracyjne dla zespołów klasowych, klasy I-III. Realizatorzy: A. Palcat, M. Bieszczak
 1. Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla dzieci przedszkolnych. Realizatorzy: P. Kluwak, J. Sommerfeld

 

Działania skierowane do nauczycieli:

 1. Uczeń z zespołem nadpobudliwości: prezentacja multimedialna, metody pracy. Realizator: A. Słociak
 1. Zaburzenia odżywiania, depresja, próby samobójcze – jak rozpoznać i pomóc dziecku? Realizator: J. Ksiądzyna
 1. Przemoc wobec dziecka- jak rozpoznać, że dziecko jest krzywdzone. Realizator: J. Ksiądzyna
 1. Co jest normą, a co nie? Rozwój dziecka od urodzenia do 5 r.ż. Realizator: M. Kasperowicz, A. Rutkowska 

 

Działania skierowane do rodziców:

 1. Zaburzenia odżywiania, depresja, próby samobójcze – jak rozpoznać i pomóc dziecku? Realizator: J. Ksiądzyna
 1. Co jest normą, a co nie? Rozwój dziecka od urodzenia do 5 r.ż. Realizatorzy: M. Kasperowicz, A. Rutkowska

 

II. Zapobieganie uzależnieniom, minimalizowanie skutków niepełnosprawności oraz skutków zaburzeń rozwojowych.

 

Działania skierowane do uczniów:

 1. Kciuki w górę. O autoprezentacji w realu i w sieci. Zajęcia dla uczniów klas VI-VIII. Realizatorzy: A. Dobroczyńska, I. Kopczyńska
 1. Wyloguj się do życia. Program przeciwdziałający uzależnieniom od mediów cyfrowych. Realizacja na terenie poradni po wcześniejszym złożeniu zgłoszenia przez rodzica.    Realizatorzy: I. Kopczyńska, J. Ksiądzyna

 

Działania skierowane do nauczycieli:

 

Nieprawidłowości i swoistości w rozwoju dzieci. Kiedy podjąć działania wspierające? - prelekcja. Realizatorzy: M. Kasperowicz, A. Rutkowska

 

Działania skierowane do rodziców:           

 

 1. Jak towarzyszyć dziecku w podróży przez globalną wioskę? Rola Internetu we współczesnej rzeczywistości – prelekcja dla rodziców uczniów klas VI-VIII. Realizatorzy: I. Kopczynska, A. Dobroczyńska
 1. Badania przesiewowe w zakresie ogólnego rozwoju dziecka. Realizatorzy: M. Niżnik, J. Wiczewska
 1. Zagrożenia związane z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnej. Realizatorzy: A. Palcat, M. Bieszczak
 1. Kochaj i wychowuj – warsztaty umiejętności wychowawczych przeciwdziałające uzależnieniom behawioralnym. Realizatorzy: E. Chmiel-Opalińska, A. Słociak
 1. Wyloguj się do życia. Program przeciwdziałający uzależnieniom od mediów cyfrowych. Zajęcia realizowane na terenie poradni po złożeniu zgłoszenia. Realizatorzy: I. Kopczyńska, J. Ksiądzyna

 

 III. Rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci i młodzieży.

Działania skierowane do uczniów:

 

 1. W krainie emocji. Cykl zajęć warsztatowych dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-4 lat. Realizatorzy: P. Kluwak, J. Sommerfeld
 1. Sztuka dobrego zachowania. Cykl zajęć warsztatowych dla dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat. Realizatorzy: P. Kluwak, J. Sommerfeld
 1. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku 11-13 lat z nieprawidłowościami w rozwoju emocjonalno-społecznym, w tym z autyzmem. Realizacja na terenie poradni po złożeniu wniosku przez rodzica. Realizatorzy: M. Kasperowicz, A. Rutkowska
 1. Techniki skutecznego uczenia się, rozpoznawanie swoich mocnych stron- warsztaty. Realizatorzy: K. Waldoch-Dworak, B.Petryk
 1. Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Warsztaty dla uczniów klas VI. Realizatorzy: A. Dobroczyńska, I. Kopczyńska
 1. Mapa moich emocji – rozpoznawanie i nazywanie emocji. Realizatorzy: E.Lange, A. Sadowy-Waszak
 1. Odmienność w funkcjonowaniu dziecka – zajęcia uwrażliwiające dla klas I-II. Realizacja: E. Wabel-Schmidt, B.Pieszak
 1. Bądź kumplem- nie dokuczaj. Zajęcia przeciwdziałające przemocy rówieśniczej. Realizacja: K. Wałdoch-Dworak, B.Petryk
 1. Dyskryminacja, uprzedzenia, stereotypy – przeciwdziałanie negatywnym [postawom społecznym wśród dzieci i młodzieży i kształtowanie postaw tolerancji i empatii.      Realizacja: J. Ksiądzyna, B. Petryk
 1. Przeciwdziałanie przemocy i przestępstom w szkole. Pogadanka. Realizacja: J. Ksiądzyna, B.Petryk
 1. Trening Umiejętności Życiowych. Realizacja: M. Wójtowicz, A. Palcat
 1. Znam swoje mocne strony. Realizacja: A. Palcat, M. Bieszczak
 1. Emocje mam okiełznane. Ekstra! Wersja mini. Realizacja: A. Placat, M. Bieszcak
 1. Poznajemy emocje. Sposób na agresję. Być tolerancyjnym – czy to trudne? – cykl warsztatów. Realizacja: M. Wójtowicz, O. Piestrzyńska
 1. Jak uczniowie mogą pomagać sobie wzajemnie w trudnych chwilach – dla klas IV-V. Realizacja: M. Bieszczak, A. Palcat

 

Działania skierowane do nauczycieli:

 

 1. Nieprawidłowości i swoistości w rozwoju społeczno-emocjonalnym dzieci- prelekcja. Realizacja: M. Kasperowicz, A. Rutkowska
 1. Tworzenie pozytywnych relacji z uczniem. Warsztaty dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie. Realizacja: E. Stachów, A. Słociak, P. Ferdynus
 1. Efektywna komunikacja warunkiem dobrej współpracy nauczyciel- rodzic. Formy: warsztatowa lub prelekcja. Realizacja: m. Wójtowicz, A. Palcat, M. Bieszczak, E. Chmiel- Opalińska
 1. Jak pracować z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym. Realizacja: O. Piestrzyńska, M. Wójtowicz
 1. Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych. Realizacja: J. Ksiądzyna, B. Petryk, A. Rutkowska, M. Wójtowicz, A.Palcat

 

Działania skierowane do rodziców:

 1. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Realizacja: E. Chmiel-Opalińska, A. Słociak
 1. Metody wspierania młodzieży w rozwoju emocjonalno-społecznym w okresie adolescencji. Realizatorzy: A. Słociak, E. Chmiel-Opalińska
 1. Punkty konsultacyjne w szkołach. Realizacja: E.Stachów, P. Ferdynus
 1. Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka w wieku przedszkolnym - prelekcja. Realizacja: P. Kluwak, J. Sommerfeld, I. Nowińska
 1. Szkoła dla rodziców i wychowawców, cz. I. – warsztaty umiejętności wychowawczych. Realizacja: A. Palcat, M. Bieszczak, P. Kluwak, J. Sommerfeld
 1. Pokoloruj mój świat – warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Realizacja: I. Nowińska, J. Mysliwy
 1. Warsztaty dla rodziców dot. wspierania dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu). Realizacja: M. Kasperowicz, A. Rutkowska
 1. Metody skutecznej komunikacji rodzic-dziecko – warsztaty dla rodziców uczniów klas VII-VIII. Realizacja: A. Dobroczyńska, I. Kopczynska
 1. Emocjonalne Wi-Fi. Realizacja: M. Bieszczak, A. Palcat

 

IV. Promocja zdrowego stylu życia, troski o siebie. Edukacja w zakresie rozwoju dziecka.

 

Działania skierowane do uczniów:

 

 1. Program promocji zdrowia psychicznego – Przyjaciele Zippiego - warsztaty dla dzieci 6-letnich. Prowadzące: P. Kluwak, J. Sommerfeld
 1. Złap balans – warsztaty dla młodzieży w kl. VI-VII dotyczące organizowania pracy i czasu wolnego. Prowadzące: A.Dobroczyńska, I. Kopczyńska
 1. Prowadzenie badań profilaktycznych noworodków skalą NBAS – współpraca ze „Szpitalem na Wyspie” w Żarach. Prowadzące: J. MYśliwa, I. Nowińska
 1. Zdrowy styl życia- jak szukać równowagi we współczesnym świecie? Prowadzące: E. Chmiel- Opalińska, A. Słociak

 

Działania skierowane do nauczycieli:

 1. Modele pracy z uczniem zdolnym. Prowadzące: B. Petryk, E. Stachów
 1. Inne czasy…inna młodzież…-cechy rozwojowe okresu dojrzewania. Prowadzące: J. Ksiądzyna, K. Waldoch-Dworak, B. Petryk, A. Dobroczyńska, I. Kopczyńska
 1. Wada wymowy i jej wpływ na rozwój dziecka. Prowadzące: B. Pieszak, K. Kaczmarek
 1. Trudności w pisaniu u dzieci z zaburzeniami mowy – rada szkoleniowa. Prowadzący: K. Kaczmarek
 1. Dojrzałość szkolna, czyli co dziecko powinno wiedzieć i umieć kończąc edukacje przedszkolną. Prowadzące: E. Lange, A. Sadowy - Waszak
 1. Rozwój mowy a dojrzałość szkolna. Prowadzący: K. Kaczmarek
 1. Wspieranie nauczycieli w planowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z opiniami i orzeczeniami – rada szkoleniowa. Prowadzący: M. Wójtowicz, K. Kaczmarek

 

Działania skierowane dla rodziców:

 

 1. Rozwój psychomotoryczny dziecka w wieku od urodzenia do 6. roku życia. Prawidłowości i zakłócenia – prelekcja. Realizatorzy: M. Kasperowicz, A. Rutkowska
 1. Dojrzałość szkolna, czyli co dziecko powinno wiedzieć i umieć kończąc edukacje przedszkolną. Prowadzące: E. Lange, A. Sadowy – Waszak
 1. Gotowość szkolna dziecka kończącego edukację przedszkolną. Realizatorzy: J. Sommerfeld, P. Kluwak
 1. Inne czasy…inna młodzież…- cechy rozwojowe okresu dojrzewania. Realizatorzy: J. Ksiądzyna, K. Waldoch-Dworak, B. Petryk, A. Dobroczyńska, I. Kopczyńska
 1. Motywowanie dziecka do nauki. Realizatorzy: K. Wałdoch – Dworak, B. Petryk
 1. Punk konsultacyjny dla rodziców w wieku 0-3. Realizatorzy: I. Nowińska, J. Myśliwa
 1. Mój 2-latek…nie taki straszny, jak go malują” Realizatorzy: I. Nowińska, J. Myśliwa
 1. Wspieranie prawidłowego rozwoju mowy u dziecka. Realizator: K. Kaczmarek
 1. Rozwój mowy a gotowość do nauki czytania i pisania. Realizator: K. Kaczmarek
 1. Wady wymowy i ich wpływ na rozwój dziecka. Realizatorzy: B. Pieszak, M. Niżnik
 1. Uważność w relacjach z dzieckiem. Wspieranie pozytywnej relacji w rodzinie. Realizatorzy: E. Chmiel – Opalińska, A. Słociak

 

V. Wsparcie orientacji zawodowej od wczesnych etapów rozwojowych oraz w zależności od poziomu funkcjonowania.

 

Działania skierowane dla uczniów:

 

 1. Kto to jest?  - warsztaty z orientacji zawodowej.  Zawody naszych rodziców – warsztaty z orientacji zawodowej. Realizatorzy: A. Palcat, M. Bieszczak, P. Ferdynus
 1. Jak zostać strażakiem. Poznajemy zawody. Realizatorzy: E. Stachów
 1. Poznajemy własne zasoby – orientacja zawodowa. Warsztaty dla klas IV-VI. Realizator: E. Stachów
 1. Zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu. Zajęcia dla klas VII-VIII. Realizator: P. Ferdynus
 1. Radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym. Realizator: P. Ferdynus, E. Stachów, I. Kopczyńska
 1. Jak uczyć się szybko i skutecznie – zajęcia warsztatowe. Realizatorzy: E. Stachów, P. Ferdynus, A. Słociak, E. Chmiel-Opalińska
 1. Od marzenia do kariery – jak mąrdze planować własną przyszłość. Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Realizatorzy: E. Stachów, P. Ferdynus, A. Słociak
 1. Prelekcje dla młodzieży nt. podejmowanych decyzji zawodowo-edukacyjnej. Realizatorzy: E. Stachów, P. Ferdynus
 1. Zajęcia aktywizujące związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. Stachów, P. Ferdynus, A. Słociak
 2. Poznaj samego siebie zanim wybierzesz szkołę. Rekrutacja do szkół.  Realizator: J. Sommerfeld

 

Działania skierowane do nauczycieli:

 

 1. Grupa wsparcia dla doradców zawodowych. Spotkania cykliczne. Realizatorzy: E. Stachów, P. Ferdynus

 

Działania skierowane do rodziców: 

 

 1. Pomoc i wsparcie w procesie podejmowania decyzji zawodowych. Realizatorzy: E. Stachów, P. Ferdynus