Na terenie Zespołu Poradni funkcjonują:

  • Grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych – szkoły podstawowe,  szkoły ponadpodstawowe – Żary, Lubsko
  • „Szkoła dla rodziców i wychowawców.” - Lubsko
  • Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców – Żary
  • Program zajęć wspierających zdolności dla uczniów klas IV – Żary    
  • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD - Żary Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju - Żary Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niesłyszących i niepełnosprawnych - Żary
  • Grupa wsparcia dla młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju – Żary
  • Pokoloruj mój świat – zajęcia warsztatowe dla dzieci i rodziców do 6rż. – Żary
  • Grupa wsparcia dla nauczycieli i wychowawców  żłobków i przedszkoli. Lubsko