Nabór na stanowisko: Specjalista ds. Kadr i Płac

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego z siedziba w Żarach ogłasza nabór na stanowisko:  Specjalista ds. Kadr i Płac 

I. Wymagania niezbędne (związane ze stanowiskiem: Specjalista ds. Kadr i Płac:

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
  3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
  4. brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. wykształcenie co najmniej średnie i 5 - letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i co najmniej 4 - letni staż pracy,
  6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku Specjalisty ds. Kadrowych i Płacowych,
  7. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Poszukujemy psychologa

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego zatrudni od 1.09.2021 r. pracownika na stanowisko Psychologa. Wymagane: wykształcenie wyższe psychologiczne. Wskazane: przygotowanie pedagogiczne, minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą.

Dostosowanie pomieszczeń WC dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Poradni

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych Powiatu Żarskiego zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na wykonanie inwestycji " Dostosowanie pomieszczeń WC dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Poradni" w postaci robót budowlanych na parterze budynku zgodnie z Kosztorysem ofertowym ( załącznik nr 1 - ZAPYTANIE OFERTOWE). 

W celu dokonania prawidłowej oceny przedmiotu zamówienia umożliwimy Państwu dokonanie wizji lokalnej przed sporządzeniem oferty.

 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy dzwonić na numer : 68 479 43 83 lub 666 515 465.

  Zapytanie o ofertę 
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Z poważaniem

 

Lucyna Hoffmann-Czyżyk