Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych powiatu żarskiego istnieje od roku 1971. Celem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej.

Poradnia z założenia jest placówką usługową i ogólnodostępną, a korzystanie z jej pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

Do zadań poradni należy w szczególności:

  • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej
  • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka
  • terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
  • pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej
  • prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów
  • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły
  • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny