Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego realizuje zadania ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Żarskiego.  Głównym celem działań Ośrodka, jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością, do podjęcia nauki szkolnej.

Twoje dziecko i Twoja rodzina może liczyć na kompleksowe wsparcie rodzin z dziećmi, u których wykryto wady rozwojowe oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

W ramach projektu „Za Życiem”, współpracujemy z Zespołem Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach, ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Lubsku. Zajęcia terapeutyczne prowadzimy w odpowiednio wyposażonych i przygotowanych do pracy terapeutycznej, gabinetach w naszych placówkach.

Do Państwa dyspozycji są profesjonalni i doświadczeni psychologowie, pedagogowie, terapeuci, rehabilitanci, logopedzi i lekarze. Oferujemy zajęcia z zakresu: Integracji Sensorycznej, polisensoryki, terapii taktylnej, terapii behawioralnej, terapii ruchem, terapii EEG Biofeedback, stymulacji Metodą Tomatisa, rehabilitacji ruchowej, a także rewalidacji i logopedii oraz konsultacje lekarskie.

Podejmujemy działania stymulujące dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju, gdyż ma to bezpośredni wpływ na osiągniecie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w okresie dorosłości.

Dzięki programowi kompleksowego wsparcia „Za życiem” możemy zapewnić Waszemu dziecku dostęp do aktywnej i efektywnej pomocy ze strony Państwa w postaci bezpłatnej terapii, dostosowanej do potrzeb Waszego dziecka, a Wam, Rodzicom, fachową informację dotyczącą problemów rozwojowych oraz wsparcie działań, ukierunkowanych na uzyskanie przez Wasze dziecko samodzielności i prawidłowego rozwoju.

Nasza praca ma charakter wieloprofilowego stymulowania prawidłowego rozwoju dziecka i wspierania jego rodziny.

Szanowni Państwo, jeśli uznacie, że to właśnie Wasze dziecko potrzebuje pomocy – zgłoście się do naszych placówek, na pewno Wam pomożemy.