Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, młodzieży ich rodziców/opiekunów, wszystkich klientów i pracowników, informujemy:

  1.  W Zespole Poradni przyjmowane są osoby zdrowe, bez infekcji górnych dróg oddechowych, dotyczy to zarówno dzieci, młodzieży, jak i ich rodziców/ opiekunów.
  2. W budynkach Zespołu Poradni znajdują się ogólnodostępne środki ochrony, z których należy korzystać jak najczęściej: płyn dezynfekcyjny przy wejściu, mydła dezynfekujące we wszystkich łazienkach, spryskiwacz do dezynfekcji w każdym pomieszczeniu.
  3. Przy wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce, dotyczy to dziecka oraz rodzica/opiekuna.
  4. Każda osoba przebywająca w budynku Zespołu Poradni używa maseczki lub przyłbicy, lub w inny sposób zasłania nos i usta.
  5. Wszystkie osoby przebywające w budynku noszą rękawiczki jednorazowe.
  6. Rodzic/opiekun jest zobowiązany zapewnić sobie oraz dziecku powyżej 4 r. ż. ochronę w postaci maseczki, przyłbicy lub innej osłony na nos i usta, a także w miarę możliwości, rękawiczki jednorazowe.
  7. Wszystkie osoby przebywające w budynku zobowiązane są do zachowania dystansu – 1,5 – 2 m od innej osoby. Dotyczy to zarówno korytarzy, gabinetów, jak i sekretariatu.
  8. Przebywanie w placówce osób z zewnątrz zostaje ograniczone do niezbędnego minimum.
  9. Każdy klient w sposób sprawny załatwia sprawę i bez zbędnej zwłoki opuszcza budynek Zespołu Poradni.

 Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Żarach