Група підтримки батьків дітей з України

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego w Żarach zaprasza rodziców dzieci przybyłych z Ukrainy na grupę wsparcia.

Spotkania będą miały charakter wspierająco-informacyjny. Dadzą możliwość wymienienia się doświadczeniami, poszerzenia wiedzy z zakresu wsparcia dziecka w nauce, otrzymania wskazówek dotyczących potrzeb emocjonalnych dzieci wynikających z przeżywania traumatycznych wydarzeń związanych z opuszczeniem ojczyzny w wyniku wojny.

Zaplanowano trzy spotkania po 1 godzinie zegarowej w siedzibie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego, ul. Wrocławska 5 w Żarach.

Terminy spotkań są następujące:

I - 21.03.2024r., godz. 16.00,

II - 18.04.2024r.godz 16.00

III - 16.05.2024r. godz. 16.00. 

Grupę wsparcia prowadzą: psycholog Jolanta Ksiądzyna oraz pedagog Bożena Petryk.