1. Opieka nad dzieckiem od 0 do 7. r. ż.: Kluwak, J. Sommerfeld
  2. Opieka nad uczniem w klasie II-V w szkole podstawowej: Palcat, M. Bieszczak
  3. Opieka nad uczniem w klasie VI – VIII oraz w szkole ponadpodstawowej: Piestrzyńska, M. Wójtowicz
  4. Opieka logopedyczna: K. Kaczmarek
  5. Doradztwo zawodowe: J. Sommerfeld